Aktualności

17.05.2019

15 lat Książa Wlkp. w Unii Europejskiej.

1 maja 2004 r. Polska została członkiem Unii Europejskiej. Przez te 15 lat, dzięki współfinansowaniu wielu projektów ze środków UE, zaszło sporo zmian, szczególnie w kwestii rozwoju infrastruktury drogowej oraz modernizacji wielu obiektów użyteczności publicznej. Z możliwości modernizacji okolicy skorzystała również Gmina Książ Wlkp., która przez ten czas z funduszy unijnych, zrealizowała następujące przedsięwzięcia:

L.p.

Tytuł dofinansowanego przedsięwzięcia

Wysokość dofinansowania
(w zł)

Data realizacji przedsięwzięcia

1.

Przebudowa istniejącego obiektu rekreacyjnego w Książu Wlkp.

486.480,00

lipiec 2010

2.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla Książu Wlkp. i Radoszkowa Drugiego

1.261.768,00

grudzień 2010

3.

Przebudowa płyty placu Kosynierów (rynku miejskiego) Książu Wlkp.

492.710,00

listopad 2011

4.

Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Chwałkowie Kościelnym

248.772,91

grudzień 2011

5.

Budowa siłowni zewnętrznej na terenie rekreacyjnym w parku miejskim w Książu Wlkp.

23.611,20

lipiec 2014

6.

Modernizacja świetlic wiejskich w Konarzycach i Kiełczynku

98.542,00

listopad 2014

7.

Budowa siłowni zewnętrznej na terenie Zespołu Szkół im. Księdza Arcybiskupa Antoniego Baraniaka w Mchach

21.296,00

listopad 2014

8.

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gogolewie

25.000,00

listopad 2014

9.

Budowa siłowni zewnętrznej na terenie rekreacyjnym: na placu przy ul. 23 Stycznia w Książu Wlkp.

21.152,00

grudzień 2014

10.

Budowa budynku świetlicy wiejskiej we Włościejewicach

209.918,30

grudzień 2017

Dotacje przydzielone zostały poprzez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, dzięki Programowi Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (zadania nr 1-9) oraz 2014-2020 (zadanie nr 10).

Poza wymienionymi wyżej projektami infrastrukturalnymi, Gmina Książa Wlkp. uczestniczyła także w kilku przedsięwzięciach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jednymi z ważniejszych były:

L.p.

Tytuł dofinansowanego przedsięwzięcia

Wysokość dofinansowania
(w zł)

Data realizacji przedsięwzięcia

1.

„Szkoła drogą do sukcesu” – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z gminy Książ Wlkp.

163 887,90

2011 - 2013

2.

Doskonalenie funkcjonowania JST poprzez wdrożenie systemowego podejścia do zarządzania

204 322,60

2012-2014

3.

Projekt „Skarbnica wiedzy w Książu Wielkopolskim”

868 214, 63

2017-2019