Aktualności

04.01.2019

Nowe stawki podatkowe 2019

W nowym 2019 roku obowiązują takie same wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych (za wyjątkiem deklaracji na podatek od środków transportowych), jak w roku ubiegłym. Wszystkie druki dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp., w zakładce Poradnik Klienta oraz w siedzibie tut. Urzędu, pokój nr 17. Z początkiem stycznia zmianie ulegają jednak stawki podatkowe. Poniżej szczegółowe informacje zawierające podstawy prawne oraz wysokość obowiązujących od 1 stycznia podatków.

16.01.2019

Komunikat GCZK w Książu Wlkp. dotyczący pożaru nielegalnego składowiska odpadów w Pyszącej

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Książu Wlkp. na bieżąco monitoruje sytuację prowadzonej od soboty, 12 stycznia br. akcji gaśniczej pożaru nielegalnego składowiska odpadów w miejscowości Pysząca. Z informacji uzyskanej od Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Śremie, na miejscu akcji kontynuowane są ciągłe pomiary jakości powietrza wykonywane przez specjalistyczną grupę ratownictwa chemicznego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Ponadto, zgodnie z poleceniem Komendanta Powiatowego PSP odbędzie się badanie powietrza w budynkach mieszkalnych sołectwa Chrząstowo (posesje przed lasem jadąc od strony Śremu). Prosimy o umożliwienie dokonania pomiarów przez strażaków PSP.

15.01.2019

Dr. Stefan Doerffer z wizytą w Książu Wlkp.

Nie milkną (i z pewnością długo jeszcze będą odbijały się głośnym (po gminie) echem:) zachwyty publiczności zgromadzonej w ubiegły wtorek (8 stycznia) w Bibliotece, nad wspaniałym wystąpieniem Pana dr. Stefana Doerffera. Zapowiadany już od jakiegoś czasu Gość specjalny miejscowej książnicy, wnuk rozstrzelanego na Rynku w Książu w październiku 1939 r. Stefana Ludwika Doerffera, przyleciał aż z Kanady by spotkać się z mieszkańcami naszej Gminy.

14.01.2019

5. edycja ksiąskiego Koncertu Noworocznego

W dniach 5 i 7 stycznia w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Wiosny Ludóww Książu Wlkp. odbyła się piąta już edycja ksiąskiego Koncertu Noworocznego, którego pomysłodawczynią jest Pani Dyrektor Małgorzata Stefaniak, a patronat honorowy objął Pan Burmistrz, Teofil Marciniak.

14.01.2019

Komunikat dotyczący pożaru składowiska w Pyszącej.

Od soboty 12 stycznia trwa (kolejny już w tym roku) pożar nielegalnego składowiska odpadów na terenie PPU Sanbud Sp. z o. o. przy ul. Ceglanej w Pyszącej. W akcji udział biorą zastępy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu oraz zastępy OSP z terenu Gminy Śrem i gmin ościennych, w tym również jednostki OSP z terenu Gminy Książ Wlkp. Akcja ratowniczo-gaśnicza może potrwać jeszcze przez kilka dni.

14.01.2019

27. Finał WOŚP w Książu Wlkp. za nami!

Pomimo chłodnej i deszczowej aury, wśród mieszkańców Gminy Książ Wlkp. oraz przybyłych gości, nie zabrakło gorących i ofiarnych serc podczas 27. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W ubiegłą niedzielę na ksiąskim rynku po raz kolejny rozbrzmiało „wielkie granie”. Liczący ponad 50 wolontariuszy sztab WOŚP, którego centrum dowodzenia znajdowało się w miejscowym CK, zadbał o moc atrakcji. Dzięki Państwa hojności zebranych zostało łącznie 25 320,46 zł!